Den organisation eller person, der ansætter HAPPYCLAPPYBEATS, er i det følgende benævnt ARRANGØREN.

1. HAPPYCLAPPYBEATS forsyner handsker til alle deltagere, medmindre andet er aftalt. ARRANGØREN sørger for et passende sted til en energizer/workshop. Dette indebærer, at ARRANGØREN sørger for et sted med tilstrækkelig plads, og hvor støj er tilladt.

2. Stedet hvor energizeren /workshoppen skal afholdes, skal være til rådighed i forvejen, således at HAPPYCLAPPYBEATS kan sætte op. Hvis dette ikke er muligt, vil opsætning være på bekostning af energizer-/workshoptiden.

3. Workshopdeltagerne skal være i en sober tilstand, som vurderes af lederen af workshoppen. HAPPYCLAPPYBEATS anbefaler en energizer/workshop før middagen/alkohol indtages.

4. ARRANGØREN sørger for drikkevarer og mad til HAPPYCLAPPYBEATS instruktøren.

5. HAPPYCLAPPYBEATS har ret til at uddele visitkort og kontaktoplysninger under og efter en given workshop.

6. HAPPYCLAPPYBEATS påtager sig ikke ansvaret for beskadigelse af materiale og/eller personlig skade og/eller tyveri.

7. Betaling forfalder senest 14 dage efter fakturaen er udstedt. I tilfælde af forsinket indbetaling, vil HAPPYCLAPPYBEATS udøve sin lovfæstede ret til at kræve renter og kompensation for inddrivelse af gældsomkostninger ved lovgivningen af forsinket betaling.

8. Hvis ARRANGØREN annullerer, vil der blive opkrævet 10% efter booking bekræftelse, 25 %, hvis annullering sker inden for 21 dage før workshoppen, 50%, hvis annullering sker inden for 14 dage før workshoppen, og 100 %, hvis annullering sker på dagen af workshoppen. Ombooking kan føre til ekstra gebyr. Eventuelle ikke-refunderbare udgifter, såsom overnatning eller særligt udstyr, vil blive opkrævet fuldt ud. HAPPYCLAPPYBEATS forbeholder sig retten til at annullere enhver workshop. Hvis HAPPYCLAPPYBEATS er nød til at aflyse en workshop, vil betalingen blive overført tilbage til ARRANGØREN.

9. ARRANGØREN har forstået og accepterer opkrævning af omkostninger, som er forårsaget af ufuldstændige eller urigtige oplysninger fra ARRANGØREN eller uforudsete årsager ved fejl, tvetydigheder eller forsømmelser fra ARRANGØREN.

ARRANGØREN vil blive bedt om at acceptere disse vilkår og betingelser, før en booking er bekræftet.